طراحی و صفحه آرایی کتاب

طراحی و صفحه آرایی کتاب

طراح جلد کتاب اسب کال

مجموعه شعرهای نو

نویسنده و تصویرگر کتاب شهرهخامنشیان

برگرفته از سکه های دوره هخامنشی

نویسنده و تصویرگر کتاب سکه و مدال های یادبود در ایران

 

گلچینی از سکه های پیش از اسلام تا جمهوری اسلامی ایران